תעודת הוראה – תעשייה וניהול

תעודת הוראה

תעודת הוראה – תעשייה וניהול

מטרת התכנית הינה להכשיר סטודנטים להנדסת תעשייה וניהול כמורים בתחום, בבתי הספר התיכוניים. הסטודנטים יעמיקו בנושאים הנלמדים במגמה, מתוך ראייה אינטגרטיבית של מרכיביו השונים של העולם העסקי המודרני חקר ביצועים, ניהול הייצור, אבטחת מידע, מחשוב ארגוני, סחר

אלקטרוני, מימון וניהול הייצור, הנדסת גורמי אנוש, מדעי המחשב, ממשקי אדם ומחשב, מערכות מידע רובוטיקה ומכונות ועוד. במקביל, יוענקו להם הכלים להתמודדות עם אתגרי ההוראה, יילמדו שיטות לימוד מתקדמות ויתנסו בפיתוח מערכי שיעור ובהוראה מתוקשבת.

הכשרת הסטודנטים כמורים לתעשייה וניהול מתבצעת בשלושה מישורים:

התיאורטי: באמצעות לימוד המקצועות הרלוונטיים לתעודת ההוראה.

המעשי: סדנאות להוראת המקצועות: מימון וניהול הייצור,  כתיבה עסקית, הנדסת גורמי אנוש וכד' שיקנו למורה, ובאמצעותו לתלמיד, מיומנות מעשית בעבודתו.

החוויתי: הדרכה פדגוגית והתנסות מעשית בעבודה עם תלמידים.

במסגרת התכנית ניתנת אפשרות להתנסות בהוראה בתנאי אמת וניתנים כלים ותמיכה לסיוע  ולפתרון קשיים בתחום הפדגוגי, הארגוני ובטיפוח זהות מקצועית. הסטודנט גם יתנסה במהלך הכשרתו במגוון סדנאות, מצפייה בשיעורים ועד להוראה עצמאית.

 

\ תכנית הלימודים מיועדת למהנדסי תעשייה וניהול ולסטודנטים המעוניינים לרכוש תעודת הוראה לתיכונים, במהלך הלימודים לתואר או לאחריו.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון