קורס עובד בריאות הסביבה - תברואן

קורסים מקצועיים

קורס עובד בריאות הסביבה (תברואן)

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים הייעודית הינה 550 שעות לימוד וכוללת מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד הבריאות. התכנית מקנה יסודות בתחומי המתמטיקה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה לצד הידע מקצועי הנדרש למילוי מגוון תפקידי תברואה, מתן כלים מקצועיים הנדרשים לביצוע בדיקה ופיקוח על בתי אוכל מרכולים ועוד, לשם מתן רישיון עסק או חידוש רישיון.

נושאים עיקריים:

\ תברואה כללית בעסקים ומוסדות- בריאות הציבור, רפואה מונעת, אפדמיולוגיה, תכנון סביבתי, יסודות בנושאי- הדברה, נזקי רעש, קרינה זיהום אויר ועוד

\ תברואת מזון- בטיחות מזון והטיפול בו, תכנון עסקי מזון, תשתיות, תחזוקה וחקיקה, ניהול ופיקוח בטיפול במזון ואירועי הרעלת מזון וניתוחם.

\ מינהל ציבורי- אתיקה ציבורית, חקיקה, חוק רישוי עסקים, תקשורת בין אישית, דיווח ותיעוד ועוד

\ תברואת מי שתייה-כימיה של מים, טיפול בשפכים, מערכות אספקת מים, הנחיות ותקנים בנושא מי שתיה, תברואת ביוב והשקיה בקולחין

זכאות לרישום ותעודה

\ בוגרי התכנית יוכרו כעובדי בריאות ציבור- (תברואנים)  על ידי משרד הבריאות ויורשו לעסוק במקצוע.

 

 

 

 

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון