קורס ממונה בטיחות קרינה בעבודה

קורסים מקצועיים

העיסוק בקרינה המייננת מצריך את העוסקים בו לידע תיאורטי נרחב לצד מיומנויות ייחודיות. הקורס מכשיר ומסמיך ממוני בטיחות ועובדי קרינה מייננת לעבודה בטוחה במדים גרעיניים ומקורות רדיו אקטיביים חתומים, מכונות לשיקוף חפצים בקרינת X ולניהול בטיחות הקרינה במוסד לפי הנהלים והתקנות המחייבים.

הקורס מועבר במסגרת בית הספר לבטיחות קרינה של אוניברסיטת אריאל בשיתוף חברת "חישולים שירותי בטיחות קרינה". בבית הספר ישנם מגוון קורסים והשתלמויות בתחום, באישור מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ולדרישות המשרד להגנת הסביבה.

מטרות הקורס:

הסמכת ממוני בטיחות ועובדי קרינה מייננת, בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה, לעבודה במקורות ר"א חתומים ומכשירים פולטי קרינה מייננת בתעשייה, במשרדי הממשלה, בביטחון, ברפואה ובמחקר.

נושאי לימוד עיקריים:

  • מושגי יסוד בקרינה מייננת
  • מתקני קרינה מייננת בתעשייה בביטחון ובמחקר
  • עקרונות ההגנה מקרינה מייננת
  • חוקים ותקנות בעבודה עם קרינה מייננת
  • תפקידיו של ממונה בטיחות קרינה

קהל היעד:

עובדים המיועדים להיות ממוני בטיחות קרינה מייננת או עובדים המיועדים לעבוד בקרינה מייננת ועובדים בתחומים של מדים גרעיניים ומקורות ר"א חתומים, מכונות לשיקוף חפצים בקרינת X.

בנוסף מיועד לממוני בטיחות בעבודה המעוניינים להרחיב את הידע המקצועי שלהם בנושא.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון