הכשרת בודק מוסמך למתקני הרמה

קורסים מקצועיים

מתקני הרמה נפוצים בענפי התעשייה המסחר כמו גם בענפי הבניה, הרכב והתפעול. הם משמשים לשינוע לוגיסטי באופנים שונים. התקן במדינת ישראל מחייב בדיקת מתקני הרמה על די בודק מוסמך אחת ל 14 חודשים.

בודק מתקני הרמה ואביזרי הרמה מוסמך מבצע את בדיקת הכלים הרלוונטיים- עגורנים, רכבלים, מנופים מוסעים, רמפות, במות ועוד לפי חוקים, תקנות, נהלים מפרט בדיקות או הוראות מפקח העבודה הראשי החלים בארץ לגבי אותו כלי. עליו לפעול לפי תקנים ישראלים או זרים המובילים בתחום, הוראות היצרן של אותו הכלי וכללי המקצוע ההנדסיים והבטיחותיים המקובלים בתחום הרלוונטי. על סמך בדיקתו יחליט הבודק אם לאשר הפעלת הכלי ובאילו תנאים.

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון הוכרה על ידי מפקחת העבודה הראשית כמוסד להכשרת בודקים מוסמכים למתקני ולאביזרי הרמה ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה ונוהל ההסכמה והעבודה של בודקים מוסמכים לכלי הרמה ולמתקני לחץ.

בוגרי הקורס שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק ושיעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה של משרד העבודה והרווחה יוסמכו על ידי מפקחת העבודה הראשית כבודק מוסמך למשך 5 שנים ויקבלו מספר בודק.

תחומי לימוד בתכנית:

תכנית הלימודים הנה בבקרה ובפיקוח משרד העבודה והרווחה, כוללת 158 שעות לימוד עיוניות, כן נדרשים התלמידים להתנסות מעשית- סטאז' בתחום הלימוד לפני הגשתם לבחינת ההסמכה.

נושאי הלימוד:

  • מדעי היסוד
  • סוגים עיקריים של מתקני הרמה
  • איפיון רכיבים למתקן הרמה לפי ייעודו המוגדר
  • פרטי מבנה וחישובים לרכיבים עיקריים של מתקני הרמה
  • אתיקה והיבטים משפטיים בבדיקת מתקני הרמה
  • בדיקת מתקני הרמה

היקף, מיקום ועלות התכנית:

הלימודים בהיקף 158 שעות לימוד יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון