הכשרת בודק מוסמך למעליות

קורסים מקצועיים

היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בשומרון הוכרה על ידי מפקחת העבודה הראשית כמוסד להכשרת בודקים מוסמכים למעליות ע"פ פקודת הבטיחות בעבודה ונוהל ההסכמה והעבודה של בודקים מוסמכים לכלי הרמה ולמתקני לחץ.

במדינת ישראל ישנן כ 100 אלף מעליות, תקנות הבטיחות דורשות בדיקה דו שנתית לכל מעלית על ידי בודק מעליות מוסמך. כל שנה מאושרות בישראל כ 4000 מעליות חדשות הדורשות בדיקת בודק מוסמך.

בודק מעליות מוסמך מבצע את בדיקת הכלים הרלוונטיים לפי חוקים, תקנות, נהלים מפרט בדיקות או הוראות מפקח העבודה הראשי החלים בארץ לגבי אותו כלי. עליו לפעול לפי תקנים ישראלים או זרים המובילים בתחום, הוראות היצרן של אותו הכלי וכללי המקצוע ההנדסיים והבטיחותיים המקובלים בתחום הרלוונטי. על סמך בדיקתו יחליט הבודק אם לאשר הפעלת הכלי ובאילו תנאים.

בוגרי הקורס שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק ושיעמדו בהצלחה בבחינות ההסמכה של משרד העבודה והרווחה יוסמכו על ידי מפקח העבודה הראשי כבודק מוסמך למשך 5 שנים ויקבלו מספר בודק.

תחומי לימוד בתכנית:

תכנית הלימודים הנה בבקשה ובפיקוח משרד העבודה והרווחה כוללת 311 שעות לימוד בכיתה ובנוסף סיורים מקצועיים והתנסות מעשית בבדיקת מעליות

כן נדרשים התלמידים להתנסות מעשית- סטאז' בתחום הלימוד לפני הגשתם לבחינת ההסמכה.

נושאי הלימוד:

 • מדעי היסוד: חוזק חומרים, פלדות וריתוך, בדיקות לא הורסות
 • חשמל כללי: תורת החשמל, מכונות חשמל, מתקני חשמל (מהנדסי והנדסאי חשמל פטורים)
 • מבנה מעליות שיטות הנעה ואפיון סוגי מעליות ורכיביהן: סוגי מעליות, קריאת סרטוטים,
 • חשמל למעליות, פיקוד ובקרה במעליות
 • חישובי רכיבים במעליות: כבלים למעליות, רכיבים למעליות
 • תקני מעליות ואישור תיק מעלית
 • תכנון מעליות לפי יעודן, סוג המבנה והשימוש במעלית, חקר ביצועים
 • מעליות מיוחדות
 • ניתוח תקלות במעליות
 • חוקי בטיחות והיבטים משפטיים בבדיקת מעליות
 • אתיקה מקצועית ונהלי מפע"ר
 •  בדיקת מעליות
 • תאונות במעליות
 • ביקורים מקצועיים- יצרי מעליות, מפעל לייצור כבלים, בדיקת מעליות חדשות וישנות

היקף, מיקום ועלות התכנית:

הלימודים בהיקף 311 שעות לימוד יתקיימו ביחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל בתל אביב.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון