הנהלת חשבונות סוג 1 ו– 2

מסלולי ניהול פיננסים

העולם שלנו צועד לכיוון בו האנשים החשובים ביותר הם אנשי הכספים.

האנשים שמבינים לא רק כלכלה אלא בנוסף בתחומים שונים ומגוונים ויודעים לתעל את הידע שלהם לטובת החברה.

מנהל החשבונות אחראי על רישום שיטתי של כל הפעולות הכספיות והעסקיות המתרחשות במפעלים, חברות, מוסדות ובבתי עסקים קטנים כגדולים. מנהל החשבונות מאפשר להנהלת הארגון לקבל תמונה מדויקת של כל הפעילות העסקית והכספית וזאת באמצעות ניהול מערכת ספרים מתאימה.

העוסקים בתחום הפיננסי נדרשים להיות אנשי מקצוע בעלי ידע רחב ומיומנות גבוהה בתחום הנהלת החשבונות, להתעדכן ולהתחדש כל העת בתחום התקנות והדינים. העסקתם של מנהלי החשבונות הכרחית בכל ארגון או חברה, ולכן, קורס זה פותח אפשרויות תעסוקה מגוונות ורבות.

היחידה ללימודי חוץ והמשך באוניברסיטת אריאל מזמינה אתכם להצטרף לקורס ההסמכה למנהלי חשבונות שנערך בבקרה ופיקוח של משרד הכלכלה - האגף להכשרת מבוגרים, בהתאם לתכנית החדשה המוכתבת על ידם.

הקורס מקנה כלים להסמכה כמנהלי חשבונות סוג 1+2 (בסיסי ומתקדם), עבודה ממוחשבת בתחום ולמידת תוכנה לניהול חשבונות. כמו כן, הקורס מכין לבחינות ההסמכה מטעם משרד הכלכלה.

בוגרי לימודי הנהלת חשבונות סוג 1+2 יוכלו להמשיך ללימודי הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי, חשבי שכר בכירים, יעוץ מס, חשבונאי מדופלם, ראיית חשבון.

תעודות וגמולים

לתלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת סיום מטעם אוניברסיטת אריאל, היחידה ללימודי חוץ והמשך.

לעומדים בבחינות הסיווג הנערכות על ידי משרד הכלכלה, תוענק תעודת סיווג מקצועי.

גמול השתלמות לעובדי המגזר הציבורי, בהתאם להחלטת הגופים המוסמכים.

הלימודים מוכרים לפיקדון הצבאי

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון