פקחים ברשויות מקומיות

המרכז ללימודי ביטחון

מחלקות הפיקוח של העירייה והביטחון מופקדות על שמירת הסדר הציבורי והביטחון העירוני, כחלק משמירה על איכות החיים של תושבי העיר והבאים בשעריה. מחלקות הפיקוח עושות מאמץ לשיפור השירותים ובהתמדה להעלאת רמת הביצועים בתחומי הפיקוח השונים, במסגרת תקנות עזר עירוניות, הנחיות משרדי הממשלה והחוק.

 

עבודת הפיקוח והביטחון נעשית באמצעות פקחים ומאבטחים המופעלים ברחבי העיר על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וכן גילוי ערנות לחפצים חשודים וביטחון כללי.

אגפי הפיקוח והביטחון אוכפים את חוקי העזר העירוניים והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.

 

עיקרי תחומי פעילות הפיקוח והביטחון:

 • פיקוח תברואתי וטרינרי
 • רכבים נטושים
 • השלכת אשפה במקום ציבורי
 • אכיפת חוקי החנייה
 • רוכלות בלתי חוקית
 • הפרעות מנוחה ורעש
 • הכוונת תנועה לפי הצורך
 • השתתפות בפעילות אבטחה באירועים בעיר
 • השתתפות בפעילות פיקוח בשיתוף אגף ההנדסה
 • אבטחת מוסדות עירוניים
 • רישוי עסקים
 •  

ראש הרשות המקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים עירוניים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק ובתנאי שקיבלו הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות והינם עומדים בתנאי כשירות כפי שמתבקש בחוק.

מקום ההכשרה:

ניתן לקיים את ההכשרה ביחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל, בת"א או כהכשרה פנימית במתחם הרשות ובהתאמה לצרכיה.

סוגי הכשרות וקורסים:

הכשרת פקחים עירוניים ורסטילי

הכשרת פקחים ברישוי עסקים

הכשרת פקחים מסייעים

הכשרה, הסמכה והפעלת פקחים עירוניים/עובדי רשות תמרור מקומית או מטעמה להכוונת תנועה

הכשרה והסמכת מפקחי חנייה

הכשרת פקחים לאיכות הסביבה

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון