השתלמות ניהול ביטחון באירועים תחת כיפת השמיים

המרכז ללימודי ביטחון

אירוע תחת כיפת השמים הוא אירוע מורכב לניהול בשל הארעיות שבו, בשל היותו בשטח פתוח, כמות המשתתפים בו, ריבוי הגורמים הקשורים אליו, התקנות והדרישות של הרשויות השונות, מורכבות הרישוי והסמכויות בו, האמצעים המופעלים בו, שיתוף הפעולה עם כוחות רבים ומגוונים, הצורך בהפעלת חפ"ק ועוד.

נושאים עיקריים:

  • תהליך ניהול האירוע מרגע ההחלטה לקיימו ועד לתום פיזור הקהל
  • ההיבטים החוקיים בניהול הביטחון באירוע
  • היבטי הרישוי בניהול הביטחון באירוע
  • בטיחות ואחריות בניהול הביטחון באירוע

הלימודים יתקיימו בלימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריאל, בת"א.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון