חופשה אקדמית

היחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער

חופשה אקדמית -
פעילויות לילדים ונוער במהלך החוגים וחופשת הקיץ

 

היחידה מקיימת מגוון פעילויות לילדים ונוער בזמן החגים וחופשת הקיץ, כגון:

\ מחנה סייבר לכיתות ח' - י'.
\ Day Camp לכיתות ד' - ו'.
\ סדנאות מדעיות בחופשת הקיץ, ועוד.

1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון